Synagoga w Wodzisławiu

Nie znamy dokładnej daty budowy synagogi w Wodzisławiu. Przyjmuje się dwa datowania, pierwszy przed 1600 rokiem, drugi w połowie XVII wieku.

Bożnicę zbudowano z lokalnie wydobywanego wapnia oraz cegieł, na planie prostokąta. Wnętrze podzielono na salę główną, być może z czterema filarami pośrodku (podział na 9 pól jest typowym dla XVII-XVIII wiecznych synagog) oraz na przedsionek, w którym znajdował się babiniec, oraz pomieszczenie kahału (gminy żydowskiej). W sali głównej zachowały się ślady bimy, ale trudne je dzisiaj odnaleźć ze względu na gruz zalegający wewnątrz ruin. Zewnętrzna bryła budynku urozmaicają potężne przypory, podtrzymujące kamienne ściany także wykroje okien o różnych kształtach i kamienny portal zachodni.

W XVIII wieku nastąpiła przebudowa synagogi, być może spowodowana pożarem z 1747 roku.

W trakcie II Wojny Światowej okupant zamienił bożnicę na magazyn. Po wojnie sytuacja niewiele się zmieniła gdyż w budynku funkcjonował spichlerz.

W 1975 r. podjęto próby odremontowania budynku i urządzenia w nim domu kultury. Niestety te działania nie powiodły się i w 1987 r. zawalił się dach budynku i od tej chwili synagoga pozostaje w stanie ruiny.


Komentarz jako:

Komentarz (0)