Synagoga w Książu Wielkim

Synagoga została zbudowana w 1846 roku. Podczas I wojny światowej, w 1915 roku budynek został uszkodzony podczas działań wojennych, jednak zaraz po nich został wyremontowany. W 1935 roku synagoga spłonęła, po czym została gruntownie odnowiona. Podczas II wojny światowej hitlerowcy doszczętnie zdewastowali wnętrze synagogi. Po zakończeniu wojny w budynku synagogi mieścił się magazyn Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Obecnie stoi opuszczona w stanie ruiny.


Komentarz jako:

Komentarz (0)