Czyszczenie 75 mm armaty polowej Schneider wz 1897

Armata polowa wz. 1897 kal. 75 mm

Armata mle 1897 w okresie międzywojennym wchodziła w skład uzbrojenia Wojska Polskiego (pod oznaczeniem 75 mm armata wz. 1897). Było to podstawowe działo polowe Wojska Polskiego w okresie międzywojennym i podczas kampanii wrześniowej. Stanowiła ona wyposażenie pułków artylerii lekkiej. W Polsce nazywana armatą Schneider.

Lufa armaty polowej wz. 1897 składa się z: rury rdzeniowej, wykonanej ze stali kutej, hartowanej, gwintowanej (24 gwintów prawoskrętnych o stałym skoku i pochyleniu 7°), obsady ze stali oraz płaszcza z brązu. Otwór wlotowy przewodu lufy jest zamknięty zamkiem typu śrubowo-mimośrodowego. Zastosowano oporopowrotnik olejowo-powietrzny, hamujący odrzut lufy po strzale i zapewniający następnie jej powrót w pierwotne położenie, umieszczony wewnątrz kołyski łoża górnego. Łoże armaty wz. 1897 jest jednoogonowe z lemieszem, trójścienne, wykonane z blach stalowych i połączone nitami oraz poprzecznymi sponami. Koła drewniane, okute stalowymi obręczami.

na podstawie Armata polowa wz. 1897 kal. 75 mm - Mariusz Skotnicki; Muzeumwp.pl

 

Oddział artylerii z 75 mm aramtami przeciwlotniczymi Schneider wz. 1897 na nadwoziach samochodowych De Dion Bouton

 

Obsługa zaprzodkowuje 75 mm armaty polowe Schneider wz. 1897

 

Armata polowa 75 mm wz. 1987 wraz z obsługą na ćwiczeniach

 

Czyszczenie 75 mm armaty polowej Schneider wz. 1897 nazwanej Stasia

 

Widoczne armaty Schneider wz 1897

 

Defilada baterii armat polowych 75 mm wz. 1897 Schneider z przodkiem w trakcji konnej

 

Widoczna armata polowa wz. 1897 kal. 75mm

 

zaprzęg z 75 mm z armatą polową Schneider wz. 1897

 

Widoczna 75 mm armata polowa wz. 1897 Schneider

 

Szkolenie w Szkole Podchorążych w Bydgoszczy. Zaprzęg artyleryjski z 75 mm armatą polową Schneider wz. 1897 pokonuje wzniesienie

 

Defilada wojskowa - z lewej 75 mm armata polowa Schneider wz. 1897.

 

Defilada oddziałów artylerii lekkiej przed Barbakanem. Widoczny zaprzęg z 75 mm armatą polową Schneider wz. 1897

 

Artyleria podczas defilady na Polu Mokotowskim - 75 mm armata polowa Schneider wz. 1897 z przodkiem i obsługą

 

Stanowisko artylerii na ulicy Mokotowskiej. Widoczna armata polowa 75 mm wz. 1897 Schneider


Komentarz jako:

Komentarz (0)