Nowy cmentarz żydowski w Cieszynie

Nowy cmentarz żydowski w Cieszynie otwarto w 1907 roku wraz z domem przedpogrzebowym w centralnej części oraz kancelarią i kostnicą w południowej. Cmentarz ogrodzono murem wraz z bramą zdobioną gwiazdami Dawida.

II wojna światowa pomimo niemieckich decyzji o przekształceniu cmentarza w park nie wpłynęła w żaden sposób na cmentarz. Po wojnie opiekę nad cmentarzem roztoczyła Kongregacja Wyznania Mojżeszowego. Największe zniszczenia dla cmentarza nastąpiły z rąk mieszkańców w latach powojennych. Jak często bywało cmentarz służył za darmowy magazyn materiałów budowlanych.

W 1986 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków, a w latach kolejnych podjęto starania o prowadzenie prac porządkowych. Obecnie na pow. 1,14 ha zachowało się ok. 100 nagrobków wykonanych z piaskowca lub kamienia wapiennego. Na terenie cmentarza regularnie odbywają się prace porządkowe.


Komentarz jako:

Komentarz (0)