Kategorie

Uroczystości 73 rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego w Łambinowicach

2018-03-19 19:30:21

zmiana klimatu nie spowodowała klęski gospodarczej w dawnej Polsce

2018-03-17 14:31:34

ODNALAZŁ POCISK ARTYLERYJSKI, A PÓŹNIEJ GO ZAKOPAŁ

2018-03-13 13:09:51

Działania polskiej Policji w ramach Międzynarodowej Operacji PANDORA II

2018-03-12 20:43:18

W Poznaniu można oglądać największy w Polsce meteoryt

2018-03-10 15:31:56
Znakowanie amunicji 7,92x57 w latach 1939-44 w fabryce w Skarżysku-Kamiennej.
Po zajęciu Polski przez Niemcy w 1939 roku okupanci przystąp...
Egzekucja członków IV Zarządu WiN
1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze...
Zamek w Mirowie
Ruiny zamku znajdują się w samym sercu Jury, we wsi Mirów. C...
Ostatni Żuk wyjeżdża z FSC w Lublinie
W ciągu niemal czterdziestu lat seryjnej produkcji oddano do...
Deportacja Anny Frank do KL Auschwitz
Czteroosobowa rodzina Franków - ojciec Otto, matka Edith, or...
Kapitulacja Smoleńska przed Władysławem IV
Uroczysta kapitulacja rozpoczęła się o 10 rano na południowy...
Historia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem
Nie rozbrzmiewają już modły rabinów Wielkiej Synagogi na Tło...

    www.archives.gov
    Office of the U.S. Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality, Photographs relating to Major Nurenburg Trials, compiled 1945 - 1946, NWDNS-238-NT-592
Na miejsce procesu wybrano Norymbergę, aby tam ostatecznie u...
Zagadki Psałterza floriańskiego
Jeden z najcenniejszych skarbów polskiej kultury, Psałterz f...
Miny niemieckie (cz. 1)
Chyba najsłynniejsza niemiecka mina przeciwpiechotna.
Powstanie Narodowych Sił Zbrojnych
Nieudane próby scalenia Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW...
Ryszard Kukliński
„Jack Strong” i „Mewa” – to dwa pseudonimy, pod którymi ukry...
Włączenie Inflant do Polski przez Zygmunta III Wazę
Po śmierci Stefana Batorego w 1586 roku w roku następnym na ...
Bitwa pod Toropcem
W 1577 roku wojsko moskiewskie pod dowództwem cara Iwana IV ...