Kategorie

Znakowanie niemieckiej amunicji 7,92x57 Mauser produkowanej dla Hiszpanii

Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii 17 lipca 1936 roku zarówno Niemcy, jak i Włochy postanowiły wesprzeć zbrojnie rebeliantów. Niemcy oddelegowały do Hiszpanii „Legion Condor”, dostarczyły też znaczne ilości uzbrojenia, między innymi amunicji strzeleckiej. Wzorem innych państw (np. Austrii), zaopatrujących obie strony konfliktu w amunicję, zastosowano odmienny, odbiegający od standardowego system kodowania, uniemożliwiający identyfikację producenta.Brak informacji na ten temat powoduje znaczne zamieszanie w środowisku kolekcjonerskim. Pomimo częstego występowania amunicji lub łusek 7,92x57 Mauser z „zmodyfikowanym” systemem znakowania dość często dochodzi do pomyłek podczas identyfikowania znalezisk. Najczęstszym błędem jest przypisywanie produkcji niemieckiej z lat 1937-38 holenderskiej fabryce amunicji Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen z Hemburga oraz jugosłowiańskiej wytwórni broni i amunicji z Użic (Fabrika Orużja i Municje). Pomyłki te spowodowane są zbliżonym wyglądem znakowania fabryki P413 (zdj.1)

do amunicji produkowanej w Hemburgu oraz dotychczasowymi danymi źródłowymi odnoszącymi się do znakowania amunicji przez fabryki używającej kodu literowego B (zdj.2).

Poniżej przedstawiono zestawienie systemów kodowania niemieckich wytwórni amunicji 7,92x57 Mauser produkującej amunicję na rynek hiszpański i odpowiadające im sposoby kodowania na amunicji przeznaczonej dla Wermachtu.

 

A

P131 - Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G. (D.W.M.), Berlin-Borsigwalde ( póżniej jako asb)

AI

P413 - Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Lübeck-Schlutup (póżniej jako edq, tko)

B

Polte, Magdeburg (aux)

B II

P207 - Metallwerke Odertal GmbH., Odertal Post Lautaberg (bne)

B III

P186 - Metallwerke Wolfenbüttel GmbH., Wolfenbüttel (bnf)

B IV

P154 - Polte Armaturen-u. Maschinenfabrik A.G., Grüneberg (auy)

B V

P345 - Silva Metallwerke GmbH., Genthin (avu)

C I

P120 - Dynamit A.G., wcześniej Dynamit A.G., Alfred Nobel & Co., Empelde bei Hannover (emp)

C II

nieznany

C III

P151 - Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G. (R.W.S.), Stadeln bei Nürnberg (dnf)

D 2

P490 - Hasag, Hugo Schneider A.G., Werk Altenburg (wg)

D 3

nieznany

 

 

Dotychczas udało się zgromadzic i zidentyfikować następujące oznaczenia:

A

X

37

X

A

X

37

X

A

Z

37

Z

AI

e

37

e

AI

o

37

o

AI

o

37

o

AI

o

38

o

AI

p

37

p

AI

p

37

p

B

37

S

II

B

38

1

l

B

38

1

III

B

38

2

II

B

38

2

III

B

2

38

IV

B

2

38

IV

B

3

38

IV

B

38

1

V

B

38

2

V

B

38

3

V

B

38

5

V

B

b

38

V

B

V

q

38

CI

 

1937

*

CI

 

1938

*

CII

37

*

19

CIII

38

*

19

D

2

1

37

D
3
1
38

 

 

Jarosław CiemińskiPOLECAMY TAKŻE: