Kategorie

Wybuch powstania w Wilnie16 kwietnia 1794 roku w Szawlach zapadła decyzja o wybuchu powstania na Litwie i na Żmudzi. Naczelnikiem siły zbrojnej prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego insurekcji kościuszkowskiej został obwołany generał Antoni Chlewiński, choć początkowo był on niechętny wobec działań zbrojnych na Litwie i dopiero pod groźbą aresztowania dał się namówić do przysięgi i podpisania aktu powstania.

Oddziały Romualda Giedroycia podczas nocnej wyprawy w stronę Szat, Janowa i Łukojn aresztowały kilku targowiczan (między innymi kasztelana inflanckiego Antoniego Kossakowskiego), zdobyły armaty i amunicję. Oddziały Franciszka Ksawerego Niesiołowskiego i Mikołaja Sulistrowskiego ruszyły w stronę Poniewieża i Wiłkomierza, natomiast Chlewiński ze swoimi ludźmi skierował się do Rosień i Wyłkowyszek. Do powstańców przyłączyły się inne pułki, które stacjonowały na Litwie, chociaż byli też tacy, jak pułkownik Jakub Mustafa Baranowski, którzy odmówili złożenia przysięgi i pozostali wierni hetmanowi wielkiemu litewskiemu Szymonowi Kossakowskiemu.

Kossakowski, któremu udało się uciec z zasadzki zastawionej na niego przez Antoniego Chlewińskiego w Janowie, przybył 21 kwietnia do Wilna, gdzie bezskutecznie próbował namówić rosyjskiego generała Nikołaja Arsienjewa do podjęcia działań zaczepnych przeciwko powstańcom rozlokowanym wokół Wilna. Arsienjew odpowiedział, że nie widzi żadnego niebezpieczeństwa i zignorował naciski.

Decyzja o powstaniu została podjęta przez pułkownika Jakuba Jasińskiego, poetę o jakobińskich poglądach, który stojąc na czele około 300 ludzi, podzielonych na kilka oddziałów w nocy z 22 na 23 kwietnia opanował miasto i rozbił carski garnizon.

Tak wydarzenia tamtej nocy przedstawił Juliusz Słowacki w dramacie „Horsztyński”:

„Otóż… w nocy o godzinie 7-mej Jasiński z trzystu ludźmi przeszedł wyłomem muru koło Ostrej Bramy… księżyca jeszcze nie było…przed Ostrą Bramą świeciła lampa… Spiskowi, idąc przed nią, żegnali się… I cicho podsunęli się wszyscy pod obdwach naprzeciw ratusza… Jasiński poskoczył szybko i zabił szyldwacha, tak że Moskal nie jęknął… Chwycił za karabin… Spiskowi rozebrali broń z kozłów i tarabany… Jasiński rozesłał barabańszczyków na wszystkie ulice – i rozkazał, aby skoro uderzy ósma godzina, wszyscy zaczęli bębnić – sam ulicą Zamkową z dwiestu 50 ludźmi poszedł na Arsenał… Uderzyła ósma… we wszystkich ulicach ozwały się bębny – Moskale w popłochu sądzili, że na każdej ulicy stoi oddział żołnierzy – i uciekali od bębna do bębna… Jasiński wziął Arsenał – i kazał bić w dzwony… Okropny rozgłos dzwonów obudził lud – zaczął w Arsenale zbierać się – broń rozebrał – i mordował Moskali…”

Zwycięstwo spiskowców rzeczywiście było imponujące, pokonali znacznie liczniejsze oddziały rosyjskie, biorąc do niewoli wielu żołnierzy, podoficerów i oficerów wraz z generałem Arsienjewem, komendantem miasta, pułkownikiem Rebokiem i hetmanem Kossakowskim.

Jedynie oddziałom majora Tuczkowa udało się ostrzelać ogniem artyleryjskim wiele budynków na Pohulance i uciec z miasta w stronę Wzgórz Ponarskich.

24 kwietnia na placu Ratuszowym ogłoszono „Akt Powstania Narodu Litewskiego”, wzorowany na akcie krakowskim Tadeusza Kościuszki z marca 1794 roku. Tego dnia powołano także Radę Najwyższą Rządową Litewską, na której czele stanął wojewoda nowogródzki Józef Niesiołowski. Wchodzący w skład Rady Sąd Kryminalny skazał na śmierć przez powieszenie hetmana Kossakowskiego. 25 kwietnia na szubienicy przed ratuszem targowiczanin został powieszony w żółtym, nankinowym szlafroku. W chwili jego śmierci odezwały się dzwony kościoła św. Kazimierza, a tłum krzyczał: „Niech żyje Rzeczpospolita”.

Do 12 sierpnia 1794 roku Wilno pozostało wolne.

Ilustracja: Jakub Jasiński, XIX wiek, domena publiczna.O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.POLECAMY TAKŻE: