Kategorie

Władze rosyjskie powiesiły powstańczego dowódcę księdza Stanisława BrzóskęStanisław Brzóska przyszedł na świat w rodzinie Marcelego i Karoliny Enskajtów  w 1832 r., w Dokutowie na Podlasiu. Po ukończeniu gimnazjum w Siedlcach, rozpoczął studia w Kijowie, które szybko porzucił dla seminarium duchownego w Janowie. Święcenia przyjął w 1857 r. Pierwszą jego parafią był Sokołów (Podlaski), następnie Łuków. Tam też w 1861 r. wziął udział w demonstracjach patriotycznych, wygłosił również kazanie patriotyczne, po którym został wezwany do stawienia się u naczelnika wojennego w Łukowie. Za niestawienie się został skazany 11 stycznia 1862 r. na rok twierdzy w Zamościu, z której po trzech miesiącach, w wyniku złego stanu zdrowia, został zwolniony. Po powrocie do Łukowa natychmiast zaangażował się w pracę organizacyjną, został naczelnikiem powiatu łukowskiego. Z 22 na 23 stycznia 1863 r. wraz 350 osobowym oddziałem podjął próbę opanowania Łukowa, która jednakże się nie powiodła. W marcu 1863 r., w wyniku potyczki w Sosnowicy został ranny i opuścił oddział.

Po wyzdrowieniu, w czerwcu 1863 r. zebrał niedobitki swojego dawnego oddziału i dołączył się do partii Marcina Lelewela-Borelowskiego, która jednakże w tym samym miesiącu została rozbita. Brzósce udało się jednak zebrać cześć ludzi i jeszcze tego samego dnia połączyć się z oddziałem Karola Krysińskiego, w ramach którego walczył do jesieni 1863 r., kiedy to zachorował na tyfus. Po wyzdrowieniu sformował czterdziestoosobowy oddział konny i walczył z nim przez cały 1864 r., ukrywając się w niedostępnych kryjówkach, takich jak wysepka wśród błot jackich, w lasach łukowskich.

W październiku wykryto jego kryjówkę na wyspie; wtedy też został zmuszony do rozdzielenia oddziału na cztery części w celu wyjścia z gęstej obławy. W końcowym etapie swojej działalności, na początku 1865 r. ukrywał się po domach zaufanych ludzi; planowano jego wyjazd do Krakowa.

29 kwietnia w wyniku zdrady został aresztowany w Sypyłkach wraz adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. Próbowali się bronić, jednak wrogów było zbyt wielu – po tej ostatniej potyczce ksiądz otrzymał postrzał w nogę i cięcie szablą w rękę. Po osądzeniu w Warszawie został stracony wraz adiutantem w Sokołowie, miejscowości, w której rozpoczął swoją kapłańską i patriotyczną działalność.

Satysfakcja władz carskich z aresztowania dowódcy ostatniego aktywnie działającego oddziału powstańczego w Królestwie Polskim była ogromna, jego egzekucja w Sokołowie była tryumfem – pokazano miejscowej ludności, zgromadzonej tam w liczbie około dziesięciu tysięcy, że tym razem im się nie wymknął. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Za udział w oddziale księdza lub pomoc przeprowadzono śledztwo w sprawie około 100 osób, z których 60 skazano na śmierć, katorgę lub zesłanie.

Ł.D.

 

Ilustracja: Portret księdza Stanisława Brzóski, przed 1863 r., Wikipedia, Domena Publiczna.O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.POLECAMY TAKŻE: