Kategorie

Wkroczenie armii rosyjskiej pod dowództwem Dybicza do Królestwa Polskiego

05.02.1831 r. 115 tysięcy rosyjskich żołnierzy wspieranych przez 336 dział przekraczoczywszy granicę Królestwa Polskiego rozpoczęło marsz ku Warszawie. Armię prowadził feldmarszałek Iwan Dybicz, wsławiony w kampanii bałkańskiej, doświadczony dowódca cieszący się wielkim zaufaniem cara. Jego zadaniem było zdławienie powstania listopadowego, rozpędzenie sejmu, który kilkanaście dni wcześniej ogłosił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski.
 
Dybicz nie spodziewał się zbyt długiej kampanii. Dowództwo polskie mogło przeciwstawić mu siły dwukrotnie słabsze (ok. 55 tys. żołnierzy i 140 dział). Jego pewności siebie dowodził fakt, że wziął prowiant zaledwie na 20 dni, planując pokrywać bieżące potrzeby wojska zaopatrzeniem uzyskanym z rekwizycji. Plan operacyjny zakładał błyskawiczne uderzenie na Warszawę i zgniecenie powstania w zarodku. Jednak już pierwsze potyczki pokazały, że zadanie nie będzie tak łatwe, jak się tego początkowo spodziewał. Decydująca bitwa o Olszynkę Grochowską (25 II 1831 r.) nie doprowadziła do zajęcia Warszawy. Wyczerpane jednostki rosyjskie musiały wycofać się na leża zimowe. Sam Dybicz zmarł 10 czerwca na cholerę, która nękała jego armię.

KM
 
Ilustracja: portret Iwana  Dybicza, Wikimedia Commons, domena publiczna.
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.


POLECAMY TAKŻE: