Kategorie

Winrych von Kniprode 1351-1382


Winrych von Kniprode 1351-1382    
Półskojec, Toruń, Av.: Tarcza Wielkiego Mistrza, Rv.: Ozdobny krzyż
Szeląg, Toruń, Av.: Tarcza wielkiego mistrza, Rv.: Tarcza krzyżacka
Kwartnik, Toruń, Av.: Tarcza Wielkiego Mistrza, Rv.: Krzyż

Katalog został przygotowany w oparciu o materiał dostarczony przez Poznański Dom Aukcyjny oraz Podlaski Gabinet Numizmatyczny. Przedstawione zdjęcia pozostają własnością PDA&PGN.

http://aukcja.pgnum.pl/index.php