Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Patronat

Główną działalnością Grupy Poszukiwania.pl jest propagowanie historii wraz z odkrywaniem jej tajemnic. Działalność ta realizowana jest poprzez szereg serwisów internetowych, którymi zarządza Grupa Poszukiwania.pl, poprzez organizowane imprezy, zloty i spotkania, jak również poprzez prowadzenie wykładów. 

W naszej działalności pomagamy również innym poprzez promowanie i wspieranie ciekawych przedsięwzięć i pomysłów.

Obejmujemy patronatem wydawnictwa książkowe, serwisy internetowe, publikacje z dziedziny archeologi, historii oraz eksploracji, jak również imprezy tematycznie powiązane z Grupa Poszukiwania.pl.