Kategorie

Niemcy w Auschwitz po raz pierwszy użyli cyklonu B

W sierpniu przypada rocznica użycia po raz pierwszy przez Niemców gazu cyklon B do uśmiercania więźniów Auschwitz. W podziemiach bloku 11 KL Auschwitz uśmiercono najpierw 20-30 osób, a podczas drugiej próby - około 100. Eksperymenty te dały początek masowej zagładzie ludzi, której Niemcy dopuścili się w obozie. Historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Franciszek Piper podaje, że mordowanie ludzi cyklonem B zaproponował zastępca komendanta obozu Hauptsturmfuehrer SS Karl Fritzsch. On też kierował pierwszymi akcjami.

W sierpniu 1941 roku, w jednej z ciemnic w podziemiach bloku 11. w Auschwitz, zamordowano jeńców radzieckich. Piper szacuje, że ze względu na niewielkie rozmiary pomieszczenia było to około 20-30 jeńców. Potwierdzają to także relacje byłych więźniów. Jeszcze w tym samym miesiącu dokonano drugiej próby. Około 100 jeńców stłoczono w sześciu celach w podziemiach bloku 11. i tam zagazowano.

3 września 1941 r. hitlerowcy dokonali pierwszej próby masowego uśmiercania więźniów. Tuż po wieczornym apelu w 28 celach w podziemiach bloku 11. umieszczono 600 jeńców radzieckich, 250 chorych Polaków ze szpitala obozowego oraz 10 więźniów z karnej kompanii. Okna piwnic zostały zasypane ziemią. Niemcy wrzucili gaz.

Rankiem 4 września SS-man Gerhard Palitzsch stwierdził, że część więźniów jeszcze żyje. Niemcy ponownie użyli gazu i zaryglowali drzwi. W nocy z 4 na 5 września wszyscy więźniowie w piwnicach byli już martwi.

Podczas istnienia obozu Auschwitz Niemcy przy użyciu cyklonu B odebrali życie setkom tysięcy ludzi, głównie Żydom, Polakom i Romom. Zagłady dokonano w obozie Auschwitz II-Birkenau, gdzie wybudowano w tym celu ogromne komory gazowe.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku, KL Auschwitz II, czyli Birkenau - dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. Auschwitz III stanowiła sieć podobozów. W kompleksie obozowym Niemcy zgładzili ponad 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i więźniów innych narodowości. SZF

PAP - Nauka w Polsce

bsz

Źródło: www.naukawpolsce.pap.plPOLECAMY TAKŻE: