Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Stopnie Służbowe


SS, Wehrmacht oraz polskie odpowiedniki.

SS
Wehrmacht
Polski odpowiednik
SS-man Schütze Szeregowiec
SS-Sturmmann Gefreiter Starszy szeregowiec
SS-Rottenführer Obergefreiter Kapral
SS-Unterscharführer Unteroffizier Starszy kapral
SS-Scharführer Stabsunterofizier Plutonowy
SS-Oberscharführer Feldwebel Sierżant
SS-Hauptscharführer Oberfeldwebel Starszy sierżant
SS-Sturmscharführer Stabsfeldwebel Sierżant sztabowy
SS-Untersturmführer Leutnant Podporucznik
SS-Obersturmführer Oberleutnant Porucznik
SS-Hauptsturmführer Hauptmann Kapitan
SS-Sturmbannführer Major Major
SS-Obersturmbannführer Oberstleutnant Podpułkownik
SS-Standartenführer Oberst Pułkownik
SS-Oberführer ??? ???
SS-Brigadeführer Generalmajor Generał brygady
SS-Gruppenführer Generalleutnant Generał dywizji
SS-Obergruppenführer General Generał broni
SS-Oberstgruppenführer Feldmarschall Generał armii