Kategorie

Przywilej lokacyjny ZamościaRozważania nad projektem miasta idealnego pojawiły się w związku z wzorcowym projektem Leonarda da Vinci, stworzonym pod wpływem obserwowanej w Mediolanie zarazy. Oprócz symetrycznej, opartej na prostych figurach geometrycznych topografii, szerokich ulic i jednego stylu architektonicznego, jego najbardziej charakterystyczną cechą była dwupoziomowość. Miasto na poziomie gruntu służyło zamożniejszym mieszkańcom do spacerów i rozrywek, pod ziemią zaś, dzięki sieci kanałów wodnych, magazynom i mieszkaniom niższej klasy społecznej, działało zaplecze gospodarcze i logistyczne. Miasto projektowane przez Leonarda nie powstało nigdy, pomysł jednak wykorzystany został przy budowie włoskiej Palmy Novy oraz polskiego Zamościa.

W 1580 r. kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski wystosował dokument lokujący zbudowane przez niego miasto. Już piętnaście lat później rozpoczęła swą działalność Akademia Zamojska - czwarta uczelnia wyższa na terenie Rzeczypospolitej. W pierwszej połowie XVII w. miasto rozwijało się w nadspodziewanie szybkim tempie i szybko stanęło przed typowym problemem miast idealnych: albo zachować symetrię, albo ulec logice praktyczności i rozwoju. Zwyciężyła pragmatyka. Od tego czasu aż do dziś rozkład miasta jest zbliżony do typu "klinowego" - poszczególne części, ułożone wzdłuż promieni miasta, przejmują jedną, specjalistyczną funkcję i typ zabudowy. Stare Miasto, ukształtowane według planu pierwotnego, jest odizolowane od reszty miasta terenami zielonymi.

Od początku Zamość był pomyślany jako twierdza. Umocnienia budowane były wraz z miastem jeszcze przez czterdzieści lat po jego lokacji. Twierdza zdała egzamin, wytrzymując oblężenia wojsk kozacko-tatarskich w trakcie powstania Chmielnickiego i szwedzkich w czasie Potopu. Status twierdzy Zamość utracił dopiero w 1866 r., gdy oblężenie Sewastopola ostatecznie ujawniło anachroniczność tego typu środków obrony. Od tego czasu miasto rozrastało się terytorialnie w przyspieszonym tempie.

TPPL

Fotografia: złoty medal z wizerunkiem założyciela miasta Jana Zamojskiego z roku 1598, Wikimedia Commons, domena publiczna.O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.POLECAMY TAKŻE: