Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Powstała strona internetowa poświęcona kaflom i piecom


Kompendium wiedzy na temat dawnych sposobów ogrzewania wnętrz, pieców i pokrywających ich ozdobnych kafli uruchomiła Komisja Średniowiecza i Nowożytności Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Witryna to przede wszystkim forum wymiany informacji na temat corocznych warsztatów kaflarskich, czyli spotkań specjalistów różnych dziedzin - archeologów, historyków kultury materialnej i sztuki, muzealników i konserwatorów, których urzekło piękno dawnych kafli piecowych.

 

Na stronie można znaleźć stale powiększający się spis nowości wydawniczych – czasopism, książek, prac magisterskich, aktualnych wydarzeń dotyczących kaflarstwa - wystaw, konferencji.

 

Inicjatorki powstania portalu - dr Maria Dąbrowska z IAiE PAN i Marta Garas z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego - zachęcają do współpracy i dodawania informacji dotyczących kaflarstwa na ziemiach polskich oraz do dyskusji na elektronicznym forum, będącym elementem strony.

 

Historia powstania warsztatów kaflarskich sięga 1994 roku. Kolejno spotkaniu patronowały Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, poznański oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

 

„Dyskutujemy o prezentowanych opracowaniach lub konspektach przyszłych prac. Nie nazywamy tych spotkań seminariami, mimo iż niejednokrotnie przedstawiane są fragmenty większych opracowań, prac seminaryjnych, magisterskich i doktorskich. Jednak cechuje je kameralna atmosfera i nieformalny charakter” – opowiada Marta Garas.

 

Ostatnie warsztaty odbyły się w czerwcu. Kluczowe w dyskusjach były odkrycia z okresu średniowiecza dokonane przez prof. Ryszarda Grygiela w Jarocinie w postaci pozostałości pieca gotyckiego i Czesława Strzyżewskiego z Muzeum Początków Państwa Polskiego gruzowiska równie wczesnych pieców w Jankowie Dolnym koło Gniezna.

 

„Odkrycia te miały przełomowe znaczenie dla znajomości najstarszych kafli płytowych z terenu ziem polskich. Wcześniej znane były jednie pojedyncze egzemplarze lub ich fragmenty zdobione motywami charakterystycznymi dla sztuki gotyckiej. Jednak brak było większych zespołów, które umożliwiałyby poznanie ich walorów zdobniczych i formalnych” - uważa dr Maria Dąbrowska.

 

Jak wyjaśniają inicjatorki założenia portalu, pomysł jego powstania jest naturalną konsekwencją lat badań nad polskim kaflarstwem. Zebranie w jednym miejscu tekstów referatów wygłaszanych podczas warsztatów kaflarskich, informacji o najnowszych publikacjach, wystawach i konferencjach sprawi, iż wiadomości na temat kaflarstwa w Polsce dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych.

 

PAP - Nauka w Polsce

 

szz/ agt/