Kategorie

Powołanie przez KRN Narodowego Banku Polskiego


Bank Polski, poprzednik Narodowego Banku Polskiego, rozpoczął działalność w kwietniu 1924 roku. Jego powołanie służyło przeprowadzeniu reformy walutowej premiera Władysława Grabskiego - w tym samym miesiącu w obiegu pojawił się złoty, który zastąpił markę polską. Nowy złoty stał się silną i stabilną walutą europejską. Działania Banku Polskiego przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Siedzibą banku stały się kolejno Paryż oraz Londyn. Nie wznowił on jednak działalności w powojennej Polsce.

15 stycznia 1945 roku dekretem Krajowej Rady Narodowej powołany został Narodowy Bank Polski. W przeciwieństwie do swego poprzednika, był on przedsiębiorstwem państwowym, nad którym nadzór sprawował minister skarbu. Na początku zakres i zasady działania NBP pokrywały się z tymi, według których funkcjonował Bank Polski. Miał przede wszystkim pełnić funkcje związane z emisją pieniądza. Wkrótce jednak NBP przejął kontrolę i finansowanie niektórych gałęzi przemysłu. Stał się również monopolistą w dziedzinie oszczędności i kredytu.

AU

Fotografia: Najbardziej rozpoznawalny "bilet Narodowego Banku Polskiego" okresu PRL, domena publiczna.O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.POLECAMY TAKŻE: