Kategorie

Poszukiwania nr 1


Spis treści:

Konkurs   Poszukiwacza

-   3 -

Historia   Jurajskich Spotkań Poszukiwaczy

-   5 -

Ostrężnik   (Jurajscy Raubritterzy)

-   14 -

Powstanie   styczniowe. Krzykawka

-   16 -

Echa   powstania styczniowego w Przewodziszowicach

-   19 -

Weekendowe   poszukiwania pod Jelenią Górą

-   22 -

Identyfikacja   łusek. Łuski polskie z lat 1921 – 1939

-   23 -

Naboje   specjalne

-   27 -

Zamek   królewski w Bobolicach

-   30 -

Mała   miejscowość o bogatej w wydarzenia historii

-   32 -

Akcja   na „Krwawego Julka”

-   36 -

Wykrywacz

-   39 -

Wykrywacz   metalu Garrett ACE 250

-   45 -

Ranking   wykrywaczy

-   47 -

Objaśnienia   skrótów na austryjackich mapach topograficznych

-   49 -

Wolność   jaką dała mi Polska Ludowa

-   51 -

Jubilerskie   trafienia

-   55 -

Jaskinia   zegar

-   59 -

Civilian   Duty Respirator C.6

-   60 -