Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Polsko-litewska pamięć o unii horodelskiej


W tym roku przypada 600-lecie unii horodelskiej, która w znaczący sposób wpłynęła na chrystianizację Litwy i stanowiła ważny etap w dziejach unii polsko-litewskiej. Z tej okazji w dniach 20-21 września odbędzie się konferencja naukowa w Krakowie i Niepołomicach.

Organizatorami konferencji naukowej pt. "Horodło (1413-2013). Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej" są: Instytut Historii UJ, Państwowa Akademia Umiejętności oraz Litewski Instytut Historyczny w Wilnie.

 

W dwudniowym spotkaniu wezmą udział zarówno polscy, jak i litewscy uczeni, którzy przedstawią referaty dotyczące m.in. twórców Horodła, wyboru miejsca zawarcia unii, sytuacji politycznej w obu państwach i ówczesnych dyskusji sejmowych. Sporo miejsca w programie poświęcono również polityce religijnej i chrystianizacji Żmudzi, a także pamięci historycznej wydarzenia z perspektywy XX-XXI wieku. Kolejnym blokiem tematycznym będzie międzynarodowa sytuacja polityczna – w swoich wystąpieniach uczonych będą się koncentrować na stosunku sąsiadów i Kościoła do zawarcia unii przez oba państwa.

 

Podczas konferencji odbędzie się także promocja książki pt. "1413 metų Horodlės aktai. Akty horodelskie 1413 roku", pod redakcją litewsko-polskiej grupy badaczy: Jūratė Kiaupiene i Lidii Korczak.

 

Spotkanie w Horodle nad Bugiem miało miejsce 2 października 1413 r. Uczestniczyli w nim: Władysław Jagiełło król Polski, a zarazem zwierzchni książę Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz wielki książę litewski Witold Kiejstutowicz. Zjazd stał się ukoronowaniem zwycięstwa obu państw w wojnie z państwem zakonnym w Prusach i Inflantach, której punktem kulminacyjnym była bitwa pod Grunwaldem.

 

„Stanowił ważny etap w dziejach unii polsko-litewskiej, porównywalny z umową krewską 1385 roku, która otwarła proces chrystianizacji Litwy w obrządku łacińskim i połączyła losy dwóch państw, a także z aktem lubelskim 1569 roku, który stworzył w Europie nowy polityczny byt, +Rzeczpospolitą Obojga Narodów+. Nie bez racji dokonania zjazdu horodelskiego nazywamy unią horodelską"- piszą w zapowiedzi organizatorzy.

 

Spotkania będą się odbywać w Auli Głównej PAU, a także na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

 

Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Bronisław Komorowski.

 

Szczegółowy program konferencji na stronie internetowej.

 

PAP – Nauka w Polsce

 

alis/ agt/

Źródło:www.naukawpolsce.pap.pl