Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Pierwszy polski znaczek pocztowy

W 1815 roku, po powołaniu do życia Królestwa Polskiego, utworzono jego pocztę. Instytucja ta kontynuowała zadania i tradycje gruntownie zreformowanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poczty Rzeczypospolitej. Poczta Królestwa miała całkowitą autonomię.

Po klęsce Powstania Listopadowego władze carskie ograniczyły jej samodzielność. W 1851 roku poczta została podporządkowana Głównemu Zarządowi Pocztowemu Cesarstwa. Stopniowo odzyskiwała jednak niezależność, czego wyrazem było wprowadzenie do obiegu 5 stycznia 1860 roku pierwszego polskiego znaczka pocztowego. Przedtem na ziemiach zaboru rosyjskiego posługiwano się jedynie znaczkami rosyjskimi. Po upadku Powstania Styczniowego Królestwo Polskie utraciło autonomię. Wydrukowane niedawno znaczki wycofano z  obiegu pomiędzy 1 a 13 kwietnia 1865 roku.

AU

Fotografia: pierwszy polski znaczek pocztowy, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, CC-BY-NC.


O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.POLECAMY TAKŻE: