Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Oddanie do użytku magistrali węglowej łączącej Górny Śląsk z GdyniąII Rzeczypospolita od zarania swego istnienia zmagała się z problemem połączenia trzech odmiennych od siebie sieci kolejowych w jeden spójny system transportowo-logistyczny. O ile trakcje w byłym zaborze pruskim przedstawiały się solidnie i nie wymagały większych napraw, o tyle na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego i w Galicji sytuacja wyglądała fatalnie, a gęstość połączeń była tu znacznie mniejsza niż na zachodzie odrodzonego państwa.

Po 1918 r. ranga wielu linii kolejowych zdecydowanie spadła, inne zaś awansowały do kategorii połączeń o szczególnym znaczeniu strategicznym, co było konsekwencją likwidacji dotychczasowych granic między zaborami. Brzemiennym w skutki wydarzeniem pierwszych lat niepodległości stało się również załamanie kontaktów handlowych z bolszewicką Rosją, w wyniku czego polski przemysł stawał się coraz częściej zdany na łaskę niemieckich rynków zbytu.

Słabość oraz uzależnienie krajowej gospodarki od kaprysu zachodnich sąsiadów z całą jaskrawością ujawniły wydarzenia 1925 r., kiedy to władze Republiki Weimarskiej wypowiedziały rządowi polskiemu wojnę celną. Strona niemiecka najpierw jednostronnie wstrzymała import polskiego węgla, a następnie obłożyła wysokim cłem inne produkty sprowadzane z II Rzeczypospolitej.

Straty ponoszone w konflikcie ekonomicznym z Niemcami znacząco wpłynęły na zmianę wektorów zarówno polskiej polityki gospodarczej, jak i zagranicznej. Nowymi odbiorcami śląskich kopalin zostały bowiem od tej pory kraje skandynawskie, zaś ich sprawny transport miała zapewnić budowana od 1926 r., przy wydatnej pomocy francuskiej, magistrala kolejowa.

Nowoczesna, jak na owe czasy, inwestycja połączyła kopalnie węgla kamiennego z terenu województwa śląskiego z portem morskim w Gdyni, stanowiąc jeden z głównych symboli polskiej suwerenności gospodarczej. Uroczystego otwarcia środkowego odcinka trasy dokonał 1 marca 1933 r. na stacji kolejowej Karsznice ówczesny minister komunikacji Michał Butkiewicz. Na normalny ruch obejmujący całą długość magistrali zezwolono jednak dopiero cztery lata później.

Fotografia: Magistrala węglowa (linia kolejowa nr 131) w okolicy węzła kolejowego Herby Nowe, domena publiczna.


O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.POLECAMY TAKŻE: