Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Monety zastępcze spółdzielni wojskowych cz. 2


Monety zastępcze spółdzielni wojskowych    
1 złoty, 3 Pułk Strzelców Konnych, Wołkowysk, Bartoszewicki 120/5 R6a
1 złoty, 3 Pułk Artylerii Polowej, Zamość, Bartoszewicki 128/5 R7b
1 złoty, 7 Pułk Artylerii Lekkiej, Częstochowa, Bartoszewicki 132/5 R7a
10 groszy, 7 Pułk Artylerii Lekkiej, Częstochowa, Bart, 132/2 R8b
1 złoty, 10 Kaniowski Pułk Artylerii Polowej, Łódź, Bartoszewicki, 135/5 R7b
1 złoty, 20 Pułk Artylerii Lekkiej, Koszarka, Bartoszewicki 143/5 R7a
10 groszy, 3 Pułk Artylerii Ciężkiej, Wilno, Bartoszewicki 153/2 R8b
10 groszy, 6 Pułk Artylerii Ciężkiej, Lwów, Bartoszewicki 155/2 R8b
20 groszy, 2 Pułk Lotniczy ? Kasyno Oficerskie, Bartoszewicki 161/3 R8b
10 groszy, 2 Pułk Lotniczy ? Kasyno Oficerskie, Bartoszewicki 161/2 R8b
1 złoty, 3 Pułk Saperów Wileńskich, Wilno, Bartoszewicki 164 R7b
1 złoty, 3 Pułk Saperów Wileńskich, Bartoszewicki 164/5 R6a
50 groszy, 3 Pułk Saperów Wileńskich, Bartoszewicki 164/4 R6a
20 groszy, 3 Pułk Saperów Wileńskich, Bartoszewicki 164/3 R7b
10 groszy, 1 Pułk Saperów Kolejowych, Kraków, Bartoszewicki 169/2 Rx
50 groszy, Szkoła Zbrojmistrzów, Bartoszewicki -, ekstremalnie rzadka
10 groszy, Szkoła Podchorążych Piechoty, Bartoszewicki 189/2 R8b
50 groszy, Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty, Tomaszów Lubelski, Bartoszewicki 191/4 R8b
50 groszy, Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty, Tomaszów Lubelski, Bartoszewicki 191/4 R8b
20 groszy, Spółdzielnia Dyonu Szkolnego Żandarmerii, Grudziądz, Bartoszewicki 199/3 Rx
1 złoty, Kasyno Oficerskie D,O,K, VII, Poznań, Bartoszewicki 203/5 R7a
50 groszy, Klub Oficerski, Kołomyja, Bartoszewicki 208/4 R8b
5 złotych, Marynarka Wojenna, Gdynia, Bartoszewicki 217/7 R7b
5 złotych, Grupa Rezerwy Policji, Warszawa, Bartoszewicki 243/7 Rx
2 złote, Grupa Rezerwy Policji, Warszawa, Bartoszewicki 243/6 R8b
15 groszy, Grupa Rezerwy Policji, Warszawa, Bartoszewicki 243/3 Rx
1 złoty, 8 Batalion K,O,P,, Stołpce, Bartoszewicki 226/5 R7b
1 złoty, emitent nieokreślony, Bartoszewicki 252 R7a
10 groszy, moneta szkolna, Bartoszewicki 253/2

Katalog został przygotowany w oparciu o materiał dostarczony przez Poznański Dom Aukcyjny oraz Podlaski Gabinet Numizmatyczny. Przedstawione zdjęcia pozostają własnością PDA&PGN.

http://aukcja.pgnum.pl/index.php