Kategorie

Monety za panowania Jana III Sobieskiego


Tytuły króla: JOANNES III DEI GRATIA REX POLONIAE, MAGNUS DUX LITUANIE, RUSSIAE, PRUSSIAE, MASOVIAE, SAMOGITIAE, LIVONIAE, SMOLENSCIAE, KIJOVIAE, VOLHYNIAE, PODLACHIAE, SEVERIAE, CZERNIECHOVIAEQUE.

 

Jan III Sobieski, syn Jakuba, wojewody ruskiego i Zofii Teofilii z Daniłowiczów, urodził się w Olesku 17.VIII.1629 r. Obrany królem Polski 28.V.1674 r. zmarł w Wilanowie 17.VI.1696 r.
Jan III Sobieski objął kraj zalany podłą monetą z okresu Jana Kazimierza, którą w większości stanowiły nadal boratynki i tymfy. Do tego dochodziły niepełnowartościowe monety obce. Pieniądz dobry z poprzednich okresów coraz rzadziej pojawiał się w obiegu, ponieważ był wychwytywany przez mennice do przerobu oraz chowany przez ludność. Stan ten powodował dalsze pogorszenie gospodarki kraju i tak już wyniszczonego licznymi wojnami.

Monety koronne

Monety koronne były bite jedynie w mennicach budgoskiej i krakowskiej.

Mennica bydgoska biła trojaki, szóstaki, orty oraz w niewielkiej ilości dukaty i dwudukaty. Z mennicy tej pochodzi prawdopodobnie także jedyny talar koronny, wybity w znikomej ilości egzemplarzy i dziś niezmiernie rzadki.
Mennica krakowska otwarta w 1679 roku biła trojaki i szóstaki oraz niewiele dwudukatówek.

Zysk z obu mennic szedł na pokrycie długów skarbu państwa w stosunku do Boratiniego. Dopiero w 1683 mennice zostały odebrane spadkobiercom Boratiniego i wydzierżawione Pstrokońskiemu. Uchwałą sejmu w roku 1685 obie mennice zostały zamknięte. Mimo to spotyka się szóstaki z datami 1686 i 1687 co może świadczyć, że nie jest pewne zamknięcie w roku 1685 wymienionych mennic.

Monety gdańskie

Mennica miejska biła monety w ograniczonej ilości. Wybito szelągi i talary tytułem próby - w ilości zaledwie 200 sztuk oraz monety złote, wśród nich donatywy o różnej wartości. Monety gdańskie były bardzo starannie bite i pięknie opracowane plastycznie. Ponieważ bicie monet złotych nie dawało zysku, emitowano je w ograniczonych ilościach. Niewielki zysk przyniosły jedynie szelągi, któych wybito w roku 1688 około 130 tysięcy sztuk.

Monety lenne Księstwa Kurlandii

Kurlandia była księstwem lennym związanym politycznie z Polską lecz posiadającym pełną autonomię i oczywiście, prawo bicia własnej monety. Za czasów Jana III Sobieskiego w Kurlandii panował książę Fryderyk Kazimierz Kettler. Bił on monety zgodnie z polskim systemem monetarnym. Monety te posiadały prawo obiegu na równi z monetami polskimi. W mennicy w Mitawie wybił szelągi, półtoraki, szóstaki i orty oraz nadzwyczaj dziś rzadkie dukaty. Na monetach tych związki z Polską były podkreślane poprzez umieszczanie herbów polsko-litewskich bądź teź imienia króla Jana III.Źródło: Czesław Kamiński, Janusz Kurpiewski: Katalog monet polskich 1649-1696.