Kategorie

Miny niemieckie (cz. 2)


•  Mina przeciwpiechotna drewniana typu S. Mi. 42 (Schützenmine 42)

Kolejna z pospolitych min niemieckich używanych podczas II wojny światowej. Mina składała się z pudełka drewnianego z pokrywą zamocowaną na zawiasie kołkowym zachodzącą na korpus. W pudełku znajdował się ładunek materiału wybuchowego z wkręconym zapalnikiem Z. Z 42. Zawleczka zapalnika wysunięta była poza pudełko. O jej ramiona opierała się pokrywa miny. W momencie nadepnięcia przez żołnierza na minę pokrywa naciskając na ramiona zawleczki wyciągała ją zwalniając napiętą iglicę, która pod wpływem sprężyny uderzała w spłonkę inicjującą, a ta powodowała zapłon spłonki detonującej i wybuch materiału wybuchowego.materiał: drewno,

zapalnik: Z. Z. 42,

ładunek: kostka 200 g materiału wybuchowego (Sprengkörper 28),

długość: 128,

szerokość: 98 mm,

wysokość (z założonym zapalnikiem): 60 mm.

 

•  Mina przeciwpiechotna drewniana typu S. Mi. 44 (Schützenmine 44)

Była to zmodyfikowana wersja miny S. Mi. 42 pozwalająca na użycie oprócz zapalnika Z. Z. 42 również bardzo popularnego w armii niemieckiej zapalnika Z. Z. 35. Podobnie jak mina S. Mi. 42 składała się z pudełka drewnianego z pokrywą zamocowaną na zawiasie kołkowym zachodzącą na korpus. Różnica polegała na skośnym ustawieniu czołowej ściany pokrywy (opierającej się o zawleczkę) i na dodatkowym otworze w górnej ścianie przez który przechodziła linka do wyciągania zawleczki zabezpieczającej z zapalnika. Zapalnik Z. Z. 35 zakładano w ten sposób, że zawleczka zabezpieczająca znajdowała się pod pokrywą, a przez otwór w iglicy przekładano kawałek drutu, który opierał się ramionami o czołową ściankę pokrywy. Po założeniu miny w ziemi za pomocą linki usuwano zawleczkę zabezpieczającą. W momencie nadepnięcia na minę przednia ścianka wysuwała osadę iglicy z zapalnika powodują zwolnienie napiętej iglicy i w konsekwencji wybuch miny.

materiał: drewno,

zapalnik: Z. Z. 42, Z. Z. 35,

ładunek: kostka 200 g materiału wybuchowego (Sprengkörper 28),

długość: 178,

szerokość: 128 mm,

wysokość (z założonym zapalnikiem): 125 mm.

 

•  Mina przeciwpiechotna drewniana typu S. Mi. 400g (Schützenmine 400g)

Kolejna modyfikacja miny S. Mi. 42. Zastosowano tutaj podwójny ładunek materiału wybuchowego (400 g). Tak jak poprzednie składała się z pudełka drewnianego z pokrywą zamocowaną na zawiasie kołkowym zachodzącą na korpus. Zapalnik wraz z elementem wyciągającym zawleczkę umieszczono wewnątrz korpusu. Dodatkowo zastosowano wyciąganą zawleczkę zabezpieczającą pokrywę przed przypadkowym wciśnięciem. Równocześnie połączono pokrywę z korpusem cienkim gwoździem, który zapobiegał wysunięciu zawleczki w odbezpieczonej minie przez przypadkowy wstrząs itp. W momencie nadepnięcia na pokrywę przez człowieka gwóźdź ten zostawał przerwany i następowało wyciągnięcie zawleczki zapalnika.

materiał: drewno,

zapalnik: Z. Z. 42,

ładunek: 2 x kostka 200 g materiału wybuchowego (2 x Sprengkörper 28),

długość: 222,

szerokość: 115 mm,

wysokość (z założonym zapalnikiem): 95 mm.

 

 

Grzegorz Franczyk