Kategorie

Medale Polska cz.2


 
 

Medal 1886, niesygnowany, upamiętniający wysiedlenia Wielkopolan z ich rodzinnej ziemi dokonywane przez Prusaków, Av,: Scena wyrzucania Polaków z domu, napis: PAMIĘCI WYSIEDLONYCH POLAKÓW,,,, Rv,: Mapa Rzeczpospolitej, u dołu jej herb, napis: NIE ROZŁACZĄ SIŁY CO WIEKI ZŁĄCZYŁY, H-Cz,-, miedź, śr 41,5 mm,

 
 

Medalik 1891, pamiątka obchodów w Krakowie setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Av,: Kompozycja daty 3 M 1791, Rv,: Napis w siedmiu wersach: PAMIĄTKA OBCHODU 100 LETNIEJ ROCZNICY OGŁOSZENIA,,,, mosiądz srebrzony, wymiary 23 x 23 mm, resztki srebrzenia

 
 

Medal autorstwa Wacława Szymanowskiego, poświęcony Adamowi Mickiewiczowi, Av,: Popiersie poety w prawo, napis: ADAM MICKIEWICZ, sygn, WACŁAW, Rv,: Postać siedzącego poety z uniesioną głową, przed nim dwa geniusze natchnienia, napis: TERAZ DUSZĄ IAM W MOIĘ ,,,, brąz sygnowany, śr 60 mm,

 
 

Medal 1894, wybity dla uczestników Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie, Av: Widok pawilonu wystawowego, napis: POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA / LWÓW 1894, Rv,: Przedstawicie gospodarzy wystawy, mosiądz srebrzony, śr 32,55 mm,

 
 

Medal 1895, sygnowany O, Bergman, Hamburg, wybity na pamiątkę pielgrzymki kobiet niemieckich Prowincji Poznańskiej do Friedrichsruh, Av,: Popiersie Otto von Bismarcka, Rv,: Koniczyna, napis: ZUR HULDIGUNGSFAHRT,,,, Bennert 171, brąz, śr 39,05 mm,

 
 

Medal nagrodowy 1899, niesygnowany, Av,: Herby Rzeczpospolitej i Czech, napis: NAGRODA KOMITETU WYSTAWY, Rv,: Napis w 10 wersach: I SŁOWIAŃSKA WYSTAWA KART ILUSTROWANYCH W KRAKOWIE 1899 ,,,, brąz, śr 33,48 mm,

 
 

Medalik pamiątkowy 1910, wybity z okazji święta 40-lecia istnienia 3 Dolnośląskiego Pułku Piechoty nr 50, stacjonującego w Rawiczu i Lesznie, brąz, śr 29 mm

 
 

Medal autorstwa W, Trojanowskiego, wybity z Paryżu w 1900 r, dla upamiętnienia twórczości Henryka Sienkiewicza, Av: Popiersie pisarza w lewo, napis: HENRYK SIENKIEWICZ LITWOS, w polu sygnatura i data, Rv,: Muza trzymająca gałązką palmową pisze tekst QVO VADIS, z prawej wykaz utworów pisarza, z lewej pomnik z napisem ROMA, w odcinku: W, TROJANOWSKI PARYŻ 1900, brąz sygnowany, śr 77 mm,

 
 

Medal wybity 1912 w setną rocznice urodzin Zygmunta Krasińskiego, sygnowany J R (Jan Raszka) Av,: Popiersie w lewo, napis: ZYGMUNT KRASIŃSKI *1812+ 1859, Rv,: Scena z poematu Krasińskiego “Irydion”, Na tle Coloseum w Rzymie Irydion i Masynissa stoją przed aniołem, u góry orzeł, na dole napis: WIESZCZOWI DRÓG PRZYSZŁOŚCI 1912, Strzałkowski 234 R, brąz 50 mm

 
 

Medal 1912, autorstwa St, Popławskiego, wybity ku pamięci Hugona Kołłątaja, Av: Popiersie na wprost, napis: PAMIĘCI HUGONA KOŁŁĄTAJA,,,, Rv: Skrzydlaty geniusz przed płonącym kagankiem, napis NIL DESPERANDUM 1912, Strzałkowski 232 brąz, śr 50 mm

 
 

Medal autorstwa Jana Wysockiego 1913, wybity w setną rocznicę śmierci Tadeusza Czackiego, Av,: Popiersie trzy czwarte na prawo, napis w otoku: TADEUSZ CZACKI 1765+1813, sygn, J,Wysocki, Rv,: Na tle Wawelu siedząca kobieta z dzieckiem i napis w otoku: TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE W KRAKOWIE 1913, w odcinku napis w czterech wierszach, Strzałkowski 247, srebro, śr 50 mm, waga 57,31 g,, wybito 20 sztuk, bardzo rzadki,

 
 

Medal z 1913 roku autorstwa Wojciecha Jastrzębowskiego wybity ku pamięci 50 rocznicy Powstania Styczniowego, Av,: W wieńcu dębowym napis w pięciu wersach: W PÓŁWIEKOWĄ ROCZNICĘ POWSTA=NIA STYCZNIOWEGO 1863-1913 KRAKÓW, poniżej herb Krakowa, Rv,: Nagi mężczyzna rozrywa dyby na dłoniach Polonii, Strzałkowski 243 R, brąz, śr 51 mm,

 
 

Medal 1915, autorstwa R, Chodzińskiego, wybity ku czci Edwarda Boehm Ermolli’ego, dowódcy wojsk zajmujących Lwów, Av,: Popiersie w mundurze, napis: EDVARDO BOEHM ERMOLLI,,,, Rv,: Widok miasta Lwowa, napis: STAT SVACVIQVE DIES,,,, Strzałkowski 328, cynk, śr 70 mm

 
 

Medal 1915, wybity z okazji ponownego otwarcia wyższych uczelni w Warszawie, Av,: Orzeł uniwersytecki, napis: UNIWERSYTET WARSZAWSKI MCMXV, Rv,: Napis w wieńcu: 15,XI,1915 WSKRZESZENIE WYŻSZ, POLSKICH UCZELNI W WARSZAWIE / PRZEZ OŚWIATĘ DO WOLNOŚCI, sygn, S,W, (Stefan Wiśniewski), Strzałkowski 314, brąz, śr 28,7 mm,

 
 

Brosza 1915, Niemiecka Armia Południe, An: Dwaj żołnierze, kajzerowski i austro-węgierski naprzeciwko siebie, napis KARPATHENWACHT 1914-1915 / DEUTSCHE SUEDARMEE, mosiądz, wymiary 37,33 mm x 26,07 mm,

 
 

Brosza patriotyczna 1916, niesygnowana, Av,: Orzeł rwący kajdany trzyma miecz i sztandar, pod nim wstające słońce, napis : W JEDNOŚCI SIŁA I PRZYSZŁOŚĆ 16, VIII, 1914 – 1916, alpaka, wymiary 29,7 mm x 24,67 mm

 
 

Brosza patriotyczna, srebro niesygnowane, waga 3,30 g,,

 
 

Plakietka z 1916 wybita z okazji rocznicy stracenia członków Rządu Narodowego, Av,: Mogiła, po bokach daty 1864 5/8 1916, napis: CIENIOM CZŁONKÓW RZĄDU NARODOWEGO W HOŁDZIE, sygnowany na odwrocie S, Wiśniewski, Strzałkowski-, brąz, wymiary 36,73 x 21,81 mm

 
 

Medal z 1916 autorstwa St, Witkowskiego z okazji 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Av: Ukoronowany herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów, napis: WARSZAWA 1916 ROKU, Rv,: W wieńcu napis: NA PAMIĄTKĘ WIEKOPOMNEJ UCHWAŁY KONSTYTUCJI 3GO MAJA 1791 / W,T,NUM,, Strzałkowski 340, srebro, śr 28,56 mm, waga 8,75 g,,

 
 

Medal autorstwa K, Laszczki poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, Av,: Głowa Piłsudskiego w lewo, po jej bokach napis: JÓZEF PIŁSUDSKI TWÓRCA LEGIONÓW, Rv,: Drzewo dębowe, na dole data 22 VII 917 i sygn, K,Laszczka, Strzałkowski 417, brąz, śr 60 mm, waga 86,93 g,,

 
 

Plakietka 1917, niesygnowana, Av,: Sztandar z orłem w koronie, napis: UNIWERSYTET KOŚCIUSZCE W 1917 , na tablicy napis: W TYCH MURACH W SZKOL RYCERSKIEJ,,,, Strzałkowski -, miedź, wymiary 31mm x 30mm

 
 

Plakietka 1917, autorstwa W, S, Wiśniewskiego, Av,: Rycerz z podniesionym mieczem i tarczą, u jego stup polegli Rosjanie, napis 1914 1 SIERPNIA 1917, Strzałkowski -, biały metal, wymiary 45,38 x 28,48 mm

 
 

Plakietka 1917, autorstwa W, S, Wiśniewskiego, poświęcona Arturowi Grottgerowi, Av,: Medalion z popiersiem Grottgera, napis: ARTUROWI GROTTEGROWI w 50 rocz, śmierci 1867 13/XII 1917, Strzałkowski -, brąz, wymiary 27,7 x 51,77 mm

 
 

Medal autorstwa Cz, Makowskiego, wybity w 1917 roku, ku czci księcia Zdzisław Lubomirski, prezydenta miasta Warszawy w latach 1915-1917, Av: Popiersie księcia w lewo, napis: KSIĄŻĘ ZDZISŁAW LUBOMIRSKI, Rv,: Napis otokowy PREZYDENT M, ST, WARSZAWY, w polu napis w sześciu wersach, Strzałkowski 416, brąz, śr 50 mm, na obrzeżu sygnatura wytwórcy, J,KNEDLER, inicjały H W, oraz numer 161 nakład 200 sztuk,

 
 

Medalik pamiątkowy, Av,: Chłop niosący snop zboża, napis: WARSZAWA / CHLEBA / BROT / 1 FUNT / 102,5 GR / 23, mosiądz srebrzony, wymiary 21,6 x 16,2 mm

 
 

Medal nagrodowy 1924, 1 nagroda ufundowana przez Izbę Rolniczą Pogranicza prowincji Posen-Westpreussen, Flatow 1924, Złotów, brąz srebrzony, śr 43 mm

 
 

Medal nagrodowy 1925, 1 nagroda w nurkowaniu, Gdański Klub Pływacki „Neptun”, Av,: Widok miasta Gdańska, nap[is FREIE STADT DANZIG, Rv,: Napis: 20 , JUB, SCHW, F,S,C, NEPTUN DANIG, brąz złocony, śr 55,3 mm

 
 

Medal autorstwa Aumilera z 1928, wybity dla uczczenia stulecia założenia Banku Polskiego, Av: Dwa popiersia w prawo i napis: KS, KSAWERY LUBECKI - HR, LVDWIK JELSKI 1828-6,V,1928, na szyi sygn, J, AUMILLER, Rv: Na poziomej tablicy napis w ośmiu wersach, nad nią w kartuszu Orzeł, pod nią rzymska data MCMXXVIII, Strzałkowski 609, brąz, śr 55 mm,

 
 

Medal 1933, sygnowany J, Wysocki, dedykowany profesorowi Uniwersytetu Poznańskiego, Bronisławowi Dębińskiemu Av: Popiersie profesora w prawo, napis: BRONISŁAW DEMBIŃSKI, Rv,: Postać Pallas Ateny trzymającej Nike, napis: W PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ / 1883-1933 / UNIWERSYTET POZNAŃSKI, Strzałkowski 731, brąz, śr 55 mm,

 
 

Medalik pamiątkowy wybity w 1933 roku dla upamiętnienia XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu, Av,: Napis w ośmiu wierszach: XIV ZJAZD LEKARZY I PRZYRODNIKÓW POLSKICH W POZNANIU 12-13 IX 1933, Rv,: Popiersie w lewo i napis otokowy: HELIODOR ŚWIĘCICKI 1834 1923, Strzałkowski 721 R, brąz, śr 25 mm, waga 8,82 g

 
 

Medalik pamiątkowy 1938, upamiętniający Międzynarodowy Zjazd Odlewników w Warszawie 1938, mosiądz emaliowany, wymiary 25,5 mm x 25,5 mm

 
 

Oznaka pamiątkowa na szpili 1938, wydana prze Fundusz Obrony Narodowej z okazji dwudziestolecia niepodległości państwa, Av: Orzeł w koronie, napis: *20 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI* 1918-1938 / FON, mosiądz, śr 25,18 mm

 
 

Medal autorstwa Goetza, wybity z okazji wcielenia Gdańska do Rzeszy, Av,: Koga, pod nią herb Gdańska, napis: HEIMKEHR D, HANSA-STADT DANZIG, Rv,: Żołnierz Wehrmachtu obejmuje personifikacje Gdańska, napis: BEFREIT AUS DER SCHMECH ,,,, Kienast 561, cyna, śr 36,7 mm

 
 

Medalion, sygnowany Nakład i Odlew Fab: Mintera, Av,: Popiersie Michała Korybuta Wiśniowieckiego, brąz lany, śr 128 mm,

 
 

Medalion, sygnowany P,LJ, / 1853, Av,: Popiersie kobiece w czepcu, brąz lany, owal, śr 190 mm, drobne uszkodzenia obrzeża i pola, bardzo wysoki relief, przykład polskiej sztuki medalierskiej XIX w,, rzadki

 
 

Plakieta wykonana przez Mennice Państwową, Av: Kolumna Zygmunta, napis WARSZAWA – KOLUMNA ZYGMUNTA, brąz, wymiary 92 x 62 mm, patyna

 
 

Medal 1799, feldmarszałek Aleksander Suworow, Av,: Popiersie marszałka stylizowane na rzymskiego wojownika, napis: G, SUWAROW AMOR ITALIAE, Rv,: Suworow na koniu godzi pałaszem w uciekającego lwa, napis: GALLORUM TERROR / IETTON 1799, Diakov 248,3, cyna, śr 32,24

Katalog został przygotowany w oparciu o materiał dostarczony przez Poznański Dom Aukcyjny oraz Podlaski Gabinet Numizmatyczny. Przedstawione zdjęcia pozostają własnością PDA&PGN.

http://aukcja.pgnum.pl/index.php