Kategorie

Medale Polska cz.1


 
 

Medal 1582, Av,: Popiersie Stefana Batorego w czapie, napis: STEPHANUS, D, G, REX, POLO, Rv,: Orzeł w koronie z tarczą herbową Batorych wzbija się w obłoki, pod nim regalia, nad nim wieniec laurowy

 
 

Medal autorstwa Sebastiana Dadlera, wybity w 1646 roku z okazji zaślubin Władysława IV z księżniczką Ludwiką Marią Gonzagą, Av,: Popiersie króla w zbroi, napis otokowy: VLADISLAUS IV D, G, REX POL

 
 

Medal 1675 wybity z powodu śmierci obojga rodziców księżniczki Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, Aw: Popiersie księżniczki w kunsztownej fryzurze w lewo i napis w otoku: LVDOVICA CAROLINA RADZIVILIA

 
 

Medal autorstwa J, Hoehna, wybity w 1677 roku z okazji odwiedzin miasta przez parę królewską, Av,: Dwa popiersia obok siebie, Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery, napis: IOAN III REX ET MARIA CAS, R

 
 

Medal 1704 CW, Av,: Głowa króla w prawo, napis otokowy: AUGUST II D G REX POL M D LIT & EL SAX, drugi mały napis otokowy: QUOD FELIX FAUSTUMQUE SIT (Co aby było szczęśliwem i pomyślnem), Rv,: Herby Polski i Litwy pod koroną, u dołu herb Saksonii pod mitrą, data 1704 i litery C-W, małymi literami napis otokowy: DATE REGI QUAE SUNT REGIS ET DEO QUAE DEI (Dajcie królowi co królewskiego, a Bogu co Boskie), Racz, 312, H-Cz, 5967 R5, Merseb, 1442, cyna 26 mm, waga 9,79 g,, bardzo rzadki

 
 

Medal autorstwa Du Viviera, wybity w 1738 roku z okazji objęcia przez Leszczyńskiego Księstw Lotaryngii i Baru oraz odebranie przysięgi wierności od poddanych, Av,: Popiersie króla w prawo, napis: STANISLAUS I REX POL, MAG, D, LITH,, sygn, DUVIVIER, Rv,: Napis w sześciu wersach: ACCEPTO A LOTHARINGIS ,,, MDCCXXXVII, H-Cz, 2731, srebro, śr 32,05 mm, waga 14,33 g,,

 
 

Medal na klipie 1710, upamiętniający fundację Gimnazjum Marii Magdaleny we Wrocławiu, Av,: Widok fasady gimnazjum, napis: CAESARI DEO PATRIAE SACRUM / WRATISLAVIAE, Rv,: Napis w dziewięciu wersach: NOVUS GYMNASIO MAR MAGDALENAEO ,,,, FuS 4220, srebro, wymiary 38,45 x 38,63 mm, waga 15,52 g,,

 
 

Medal autorstwa P,P,Wernera, wybity w 1737 roku z okazji 500-lecia miasta Elbląga, Av: Postać niewiasty wznoszącej przy ołtarzu dziękczynne modły, w tle widok miasta, napis otokowy: GRATA SIC MENTE / DRVSIS IVBILAVM,,,, Rv,: Bóg rzeki spogląda w kierunku ufortyfikowanego miasta, u góry napis: HOC DUCE ET AUSPICE CREVIT / ELBINGA, w tle zakamuflowane dwie daty 1237 i 1737, srebro, śr 37,53 mm, waga 14,68 g,, H-Cz, 2759 R2

 
 

Medal 1759, wybity z okazji ufundowania przez Andrzeja Załuskiego Biskupa Krakowskiego, biblioteki publicznej w Warszawie, Av,: Półpostać purpurata w szacie kościelnej, napis: ANDREAS, ZALUSKI, EPISC, CRAC DVX SEVERIAE, Rv,: Fasada gmachu biblioteki, pod nią herb Junosza, napis PUBLICO, REGNI, BONO, BIBLIOTH, VARSOVIAE, INSTITUIT / MDCC-LIX, H-Cz,4064, Racz, 418, brąz, śr 46,63 mm,

 
 

Medal autorstwa Loosa wybity na zlecenie króla pruskiego w 1789 roku na pamiątkę otwarcia obrad Sejmu Czteroletniego i uchwalenia powiększenia armii, Av,: Pomnik króla Jana III Sobieskiego w Łazienkach i napis w otoku: PRISCA VIRTUTE FELIX, Rv,: Personifikacja Polski z tarczą i mieczem na tle trofeów wojennych, w górze napis: PROPRIO MARTE TUTA, pod spodem AUCTO EXERCITU MDCCLXXXIX, H-Cz, 3309, Racz, 537, brąz, śr 51,38 mm

 
 

Medal autorstwa Holzhaeussera z tzw, suity królewskiej, przedstawiający Bolesława Chrobrego, Av,: Popiersie króla w koronie, napis: BOLESLAUS DICTUS CHROBRY,,,, Rv,: Napis w jedenastu wersach: PRIMUS / IN POLONIA,,,, H-Cz, 3418, Racz, 596, srebro, śr 44,95 mm, waga 42,82 g,,

 
 

Medal autorstwa J,J Reichla z tzw, suity królewskiej, przedstawiający Zygmunta Starego, Av,: Popiersie króla w koronie, napis: SIGISMUNDUS PRIMUS,, Rv,: Napis w dwunastu wersach: CASIMIRI FILIUS PEN ULTIMUS, H-Cz, 3429, Racz, 607, srebro, śr 44,93 mm, waga 40,50 g

 
 

Żeton wybity w 1773 roku z okazji przyłączenie ziem Galicji i Lodomerii do Austrii po I rozbiorze Polski, Av,: Popiersia cesarzy Austrii, napis: IOSEPHVS II, M, THERESIA AVGG, Rv,: Pod gałązkami laurowymi napis z sześciu wersach: GALICIA LODOMERIA CAET: IN FIDEM,,,, H-Cz, 4571, Zb, Tyszkiewicza 2, srebro, śr 25,62 g,, waga 3,94 g

 
 

Żeton wybity w 1792 roku z okazji przysięgi wierności składanej nowo wybranym cesarzom przez prowincje, Av,: Popiersie cesarza Franciszka II, napis: IMP, CAES, FRANCISCO,,,, Rv,: Napis w sześciu wersach: FIDES GALICIAE SECVNDAE,,,, H-Cz, 4584, srebro, śr 24,85 mm, waga 4,53 g,,

 
 

Medal autorstwa Carla Miesnera i Teodora Tołstoja wybity w 1809 roku dla upamiętnienia działalność Tadeusza Czackiego, Av: Popiersie Czackiego w mundurze ministra, dookoła, w wieńcu z liści dębu herby ziemskie Wołynia i Podola, napis otokowy, Rv: Stojąca Minerwa dotyka różdżką śpiącego geniusza, u góry słońce z monogramem Aleksander I, napis: LUMINE RESPLENDET,,, / MDCCCIX, H-Cz, 3871, Zb, Tyszkiewicza 25, brąz, śr 65 mm

 
 

Medal wybity w 1812 roku na pamiątkę wyzwolenia Wilna, przez wojska napoleońskie, Av,: Popiersie Napoleona w prawo, napis otokowy: NAPOLEON EMP ET ROI, sygn, Andrieu F,, Rv,: Scena przyjęcia przez Napoleona oręża wojennego symbolizującego kapitulację, pod nią napis w odcięciu: PRISE DE WILNA / XXVIII JUIN MDCCCXII, H-Cz, 4795, Zb, Tyszkiewicza 26, brąz, śr 40,5 mm, waga 37,76 g

 
 

Medal z 1815 roku, wybity z okazji utworzenia Królestwa Polskiego, Av: Popiersie króla Aleksandra I w wieńcu laurowym w prawo, napis: ALEKSANDER I IMP TOT RUSS REX POLONIAE, sygn, BARREND, Rv: Napis w sześciu wersach, UNUS QUI NOBIS RESTITUIT REM/DIE XX JUNII A MDCCCXV,u dołu gałązki, H-Cz, 3500, Diakov 396, Zb, Tyszkiewicza 41, brąz, śr 51 mm

 
 

Medalik, niesygnowany, wybity w 1816 roku z okazji założenia Uniwersytetu Warszawskiego, Av: Dwie głowy naprzeciwko siebie, Aleksandra I i Minerwy, napis: WIELKI KRÓLU, Rv: Napis w czterech wersach: ZAŁOŻENIE / UNIWERYTETU / W WARSZAWIE / 1816 R,, H-Cz,3503, srebro, śr 15,9 mm, waga 1,87 g,,

 
 

Medal 1817 autorstwa J, Lang’a, upamiętniający przekazanie na dobra publiczne biblioteki Ossolińskich we Lwowie, Av: Popiersie Ossolińskiego w lewo, napis: IOS MAX DE TĘCZYN C OSSOLINSKI,,,, sygnatura IOS, LANG:F,, Rv: Fasada budynku biblioteki publicznej we Lwowie, powyżej napis: MUSIS PATRIIS / BIBLI,PUB, LEOPOLI ,,,, H-Cz, 3965, brąz, śr 45 mm,

 
 

Medalik, niesygnowany, wybity w 1825 roku z powodu śmierci Aleksandra I, Av,: Popiersie króla, nad nim gwiazda z litera V, napis ALEXANDER I, CES, W, R, KR, POL,, Rv,: Skrzyżowane regalia, nad nimi korona, pod nimi jabłko królewskie i krzyżyk, H-Cz,-, Diakov -, Zb, Tyszkiewicza 79, biały metal, śr 15,7 mm, waga 2,48 g,,

 
 

Medal autorstwa F, Canois wybity w 1818 roku ku czci wielkiego Polaka, Tadeusza Kościuszki, Av,: Popiersie T, Kościuszki, napis: THADDEUS KOSCIUSZKO, Rv,: Napis w dziewięciu wersach: NATUS AN, M, DCC,XLVI, SIECHNOWIEZ,,,, Zb, Tyszkiewicza 57, brąz, waga 37,32 g,, śr 41 mm,

 
 

Medal 1826, wybity z powodu śmierci Aleksandra I, Av,: Głowa w wieńcu, nad nią gwiazdka, napis: ALEXANDER I WSKRZESICIEL KROLEST: POLSK: 1815, Rv,: W wieńcu laurowym napis: DOBROCZYNCĘ SWOJEGO OPŁAKUJĄCA POLSKA 1826, H-Cz, 3601, Diakov 445,2, brąz, śr 26,44 mm

 
 

Medal nagrodowy „Diligentiae”, autorstwa Józefa Majnerta, Av: Popiersie Aleksandra I w prawo, napis: ALEXANDER I, IMP, TOT,,,, Rv: Napis poziomy DILIGANTIAE, wieniec ze zboża i gałązki dębowej, H-Cz, 3593, Zb, Tyszkiewicza 69, brąz, śr 33,4 mm,

 
 

Medal autorstwa Barre’a, wybity w 1831 przez Komitet Brukselski, poświęcony “Bohaterskiej Polsce”, Av: Dwie personifikacje, Polski i Belgii podają sobie dłonie, napis: TU NEMOURRAS PAS, Rv: Napis poziomy A L’HEROIQUE POLOGNE, u góry wieniec z gwiazd, pod nim skrzyżowane gałązki, oliwna i palmowa, H-Cz, 3831, miedź, śr 51 mm,

 
 

Medal 1838 autorstwa I,D,Boehma poświęcony Florianowi Straszewskiemu burmistrzowi Krakowa, Av,: Popiersie w lewo i napis otokowy: FLORIANOWI STRASZEWSKIEMU / ZA OFIARĘ I TRUDY W UPIĘKSZANIU MIASTA, sygn, I,D,BOEHM,F,, Rv,: Centralnie herb Krakowa, u góry napis SENAT I LUD KRAKOWSKI, na dole data 1838 i ozdobne gałązki, H-Cz, 4041, brąz 56,6 mm,

 
 

Medal autorstwa F, Hoecknera z 1840 roku poświęcony lekarzowi Augustowi Ferdynandowi Wolff, Av: Popiersie Wollf’a w lewo, napis: AUGUSTUS FERDINANDUS A WOLFF SUMMIS CARUS ET IMIS, Rv,: Napis w jedenastu wersach: VIRO DE ARTE MEDICA PER POLONIAM,,,, u dołu data D,VIII JULII MDCCCXL, H-Cz, 4058, miedź, śr 53 mm,

 
 

Medal autorstwa Józefa Majnerta z 1842 roku wybity dla uczczenia działalności Samuela Linde, Av,: Popiersie w lewo, napis: SAMUEL THEOPHILUS DE LINDE, NATUS THORUNI A: 1771, Rv,: Napis w dwunastu wersach: VIRO CLARISSIMO DE RE LITERALIA SLAVORUM,,,, H-Cz, 3937, brąz, śr 50,85 mm,

 
 

Krzyż Żałoby Narodowej 1861, napis: 25 / 27 Lut / PAMIĄTKA / 8 KWIET 1861, na stronie odwrotnej gałązka laurowa w koronie cierniowej i napis: WARSZAWA, żelazo 87 x 44 mm, krzyż odnosi się do manifestacji patriotycznych, które miały miejsce w Warszawie w dniach 25-27 lutego oraz 8 kwietnia 1861 roku

 
 

Medal wybity w 1863 roku, upamiętniający uwłaszczenie włościan przez Rząd Narodowy Polski, Av: Tarcza herbowa pod koroną i napis: WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, Rv: Centralnie napis: NA PAMIĄTKĘ UWŁASZCZENIA WŁOŚCIAN,,,, w otoku ZE SREBER POLSKICH ZŁOŻONYCH NA SPRAWĘ NARODOWĄ, H-Cz, 8033, cyna, śr 33,44 mm,

 
 

Medal z 1863 roku, autorstwa F, Landry’ego, wybity na pamiątkę Powstania Styczniowego Av: Stojący szlachcic i chłop-kosynier podają sobie dłonie, napis: RÓWNOŚĆ WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ, Rv: Tarcza herbowa Rzeczpospolitej Trzech Narodów, napis: NA PAMIĄTKĘ POWSTANIA POLSKI W ROKU 1863, H-Cz, 8034, cyna, śr 37,27 mm,

 
 

Medal 1869, autorstwa P,Tasseta, upamiętniający 300-lecie Unii Polski, Litwy i Rusi, Av: Pod koroną trójpolowy herb Rzeczpospolitej, napis: WOLNI Z WOLNYMI RÓWNI Z RÓWNYMI, sygn, P,TASSET, Rv: W wieńcu napis w pięciu wersach: TRZECHSETNA ROCZNICA UNII POLSKI LITWY I RUSI 1569 11 SIERPNIA 1869, H-Cz, 8036, miedź sygnowana, śr 64 mm,

 
 

Medal 1875, autorstwa Barre’a, upamiętniający działalność Jana Matejki, Av: Popiersie w prawo, napis: JAN MATEJKO, Rv,: Napis otokowy: MALARZOWI HISTORYCZNEMU RODACY MDCCCLXXV, Centralnie, w wieńcu laurowym napis: NOWĄ CHWAŁĄ OJCZYZNĘ PRZYOZDOBIŁ, H-Cz, 8104, brąz, śr 55 mm,

 
 

Medal 1890, wybity z okazji sprowadzenia na Wawel prochów Adama Mickiewicza, Av,: Popiersie poety w prawo, napis: ADAM MICKIEWICZ *1798+1855, Rv,: Napis w ośmiu wersach, NA PAMIĄTKE SPROWADZENIA ZWŁOK WIESZCZA,,,, w otoku cytat z “Pana Tadeusza”, H-Cz, 9996, brąz, śr 55,13 mm,

Katalog został przygotowany w oparciu o materiał dostarczony przez Poznański Dom Aukcyjny oraz Podlaski Gabinet Numizmatyczny. Przedstawione zdjęcia pozostają własnością PDA&PGN.

http://aukcja.pgnum.pl/index.php