Kategorie

Królowie i książęta Polski


Dynastia Piastów
Dynastia Andegawenów
Dynastia Jagiellonów
Królowie elekcyjniDYNASTIA PIASTÓW  
Monarchia wczesnośredniowieczna  
Wiek IX - X Siemowit
  Lestek (Leszek)
  Siemomysł
ok. 960 - 992 Mieszko I
992 - 1025 Bolesław Chrobry (król od 1025)
1025 - 1034 Mieszko II Lambert (król do 1025)
1034 - 1058 Kazimierz I Odnowiciel
1058 - 1079 Bolesław II Śmiały (król od 1076)
1079 - 1102 Władysław I Herman
1102 - 1107 Zbigniew i Bolesław Krzywousty
1107 - 1138 Bolesław III Krzywousty
   
Okres rozbicia dzielnicowego  
1138 - 1146 Władysław II Wygnaniec
1146 - 1173 Bolesław IV Kędzierzawy
1173 - 1177 Mieszko III Stary
1177 - 1194 Kazimierz II Sprawiedliwy
1194 - 1202 Leszek Biały i Mieszko III Stary
1202 Władysław III Laskonogi
1229 - 1232 Konrad I Mazowiecki
1232 - 1238 Henryk I Brodaty
1238 - 1241 Henryk II Pobożny
1241 - 1243 Konrad Mazowiecki
1243 - 1279 Bolesław V Wstydliwy
1279 - 1288 Leszek Czarny
1288 - 1290 Henryk IV Probus
1290 - 1291 Przemysław I (król 1295-96)
1291 - 1305 Wacław II czeski (król 1300) (dyn. Przemyślidów)
1305 - 1306 Wacław III czeski (dyn. Przemyślidów)
   
Korona Królestwa Polskiego  
1306 - 1333 Władysław I Łokietek (król od 1320)
1333 - 1370 Kazimierz III Wielki
   
DYNASTIA ANDEGAWENÓW  
1370 - 1382 Ludwik Węgierski
1384 - 1399 Jadwiga
   
DYNASTIA JAGIELLONÓW  
1386 - 1434 Władysław II Jagiełło
1434 - 1444 Władysław III Warneńczyk
1447 - 1492 Kazimierz IV Jagiellończyk
1492 - 1501 Jan I Olbracht
1501 - 1506 Aleksander Jagiellończyk
1506 - 1548 Zygmunt I Stary
1548 - 1572 Zygmunt II August (król od 1529)
   
KRÓLOWIE ELEKCYJNI  
1573 - 1574 Henryk Walezy
1576 - 1586 Stefan Batory
1587 - 1632 Zygmunt III Waza
1632 - 1648 Zygmunt IV Waza
1648 - 1668 Jan II Kazimierz (Waza)
1669 - 1673 Michał Korybut Wiśniowiecki
1674 - 1696 Jan III Sobieski
1697 - 1706 August II Mocny (Wettin)
1704 - 1709 Stanisław Leszczyński
1709 - 1733 August II Mocny
1733 - 1736 Stanisław Leszczyński
1733 - 1763 August III (Wettin)
1764 - 1795 Stanisław August Poniatowski