Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Kapitulacja Smoleńska przed Władysławem IV


Uroczysta kapitulacja rozpoczęła się o 10 rano na południowym brzegu Dniepru. Przy dźwiękach polskiej muzyki wojska rosyjskie defilowały przed oddziałami polskimi z królem Władysławem IV na czele. Królowi towarzyszyli brat Jan Kazimierz, kanclerz Zadzik, hetmani, senatorowie i starszyzna wojskowa. W tym dniu oddziały rosyjskie ostatecznie zrezygnowały z walk o Smoleńsk. Akt kapitulacji strona rosyjska podpisała już 25 lutego.

Walki o Smoleńsk trwały od 4 października 1632 r. Siłami rosyjskimi dowodził wojewoda Michał Szein, zasłużony w wojnach smoleńskich w latach 1609-1611. Obroną Smoleńska kierowali podwojewodzi smoleński Samuel Drucki-Sokoliński i porucznik Jakub Piotr Wojewódzki, zaś ciężar obrony poza miastem do momentu przyjścia oddziałów królewskich spoczywał na hetmanach Koniecpolskim i Radziwille. 4 września 1633 r. z odsieczą miastu przybyło wojsko polskie dowodzone osobiście przez króla Władysława IV. Zręcznie przeprowadzone przez niego operacje wojenne ostatecznie pogrążyły Rosjan. Wycofanie wojsk rosyjskich spod Smoleńska otwierało królowi polskiemu drogę na Moskwę.

Walki pod Smoleńskiem prowadzone były według nowych wzorów opartych na szwedzkiej i holenderskiej doktrynie wojennej. Była to wojna pozycyjna z wykorzystaniem umocnień i artylerii.

WL

Ilustracja: dziewiętnastowieczny Plan oblężenia Smoleńska w r. 1633 : według rysunku Weinbeera posła elektora brandenburskiego, Polona, CC-BY-NC.
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.POLECAMY TAKŻE: