Kategorie

GROTY WATYKAŃSKIE NIE SĄ NATURALNYMI JASKINIAMI

Groty Watykańskie – podziemia, w których zostało złożone ciało Jana Pawła II - to miejsce ostatniego spoczynku wielu papieży. Badania archeologiczne, przeprowadzone w XX w., potwierdziły obecność w tym miejscu grobu św. Piotra. Mimo swej nazwy, Groty Watykańskie to nie naturalne jaskinie, ale podziemia bazyliki św. Piotra. Powstały one w wyniku budowy renesansowej bazyliki ponad poziomem posadzki wcześniejszej świątyni z IV w. W wyniku tego powstała podziemna nekropolia. W korytarzach mieszczą się groby papieży oraz liczne kaplice.

NA GRUZACH CYRKU NERONA

Najwcześniejsza bazylika rzymska została wzniesiona przez Konstantyna Wielkiego na grobie św. Piotra w latach 324-326. Najważniejsza świątynia chrześcijaństwa stanęła na gruzach cyrku Nerona.

Przez wieki bazylika była wielokrotnie burzona i odbudowywana. Przetrwała blisko 12 wieków. Na początku XVI w. budowla została ostatecznie zburzona na polecenie papieża Juliusza II, który realizował wcześniejsze plany przebudowy autorstwa Bernarda Rosselino na zlecenie Mikołaja V.

Na miejscu zniszczonej świątyni rozpoczęto w 1506 r. wznoszenie nowej bazyliki. Jej kolejnymi budowniczymi byli najsławniejsi architekci epoki renesansu: Bramante, Rafael, Antonio Sangallo, Baldassare Peruzzi i Michał Anioł. Budowa trwała ponad 100 lat. Ostatecznie w 1626 r. bazylika została konsekrowana przez Urbana VIII. Wtedy też rozpoczęła się historia Grot Watykańskich.

W PODZIEMNYCH KORYTARZACH

Do podziemi zostały złożone między innymi zwłoki Ottona II, cesarza niemieckiego, który zginął w X w. w trakcie walk z Saracenami w Kalabrii. Od XVII w. w Grotach chowano również zmarłych papieży, jeśli inaczej nie stanowiły ich testamenty.

Do podziemi prowadzą schody znajdujące się obok figury św. Longina, który przebił włócznią bok Chrystusa na krzyżu.

W podziemnych korytarzach znajdują się krypty ze zwłokami kilkunastu papieży oraz kaplice, między innymi kaplica grobu św. Piotra ze słynną niszą paliuszy - symboli ciągłości władzy w kościele pochodzącej od św. Piotra, kaplica polska, litewska, węgierska, irlandzka oraz kaplica patronów Europy poświęcona św. Benedyktowi i świętym Cyrylowi i Metodemu.

"PIOTR JEST TUTAJ"

Tradycję, mówiącą o wybudowaniu bazyliki na miejscu kaźni, śmierci i pochówku św. Piotra potwierdziły dopiero współczesne wykopaliska archeologiczne. Wieloletnie prace, prowadzone za pontyfikatu Piusa XII, ujawniły między innymi cmentarz przedchrześcijański, liczne wota i napisy ścienne. Na ślad grobu św. Piotra archeologów naprowadziła ostatecznie grecka inskrypcja "Petr(os) eni", czyli "Piotr jest tutaj".

Część Grot Watykańskich jest udostępniona dla wiernych i zwiedzających, pozostałe korytarze pozostają zamknięte. Prowadzone są tu prace badawcze, koordynowane przez watykańskie Biuro Wykopalisk.

Cały zespół zabytkowych budowli watykańskich, wraz z bazyliką św. Piotra i Grotami Watykańskimi oraz pozostałościami z epoki rzymskiej, został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO http://whc.unesco.org w 1984 r.

PAP - Nauka w Polsce, Jacek Gajdek

 Źródło: www.naukawpolsce.pap.plPOLECAMY TAKŻE: