Kategorie

Historia

Sortuj po: Nazwie | Cenie | Najnowszym Arrow_down
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
Pierwsza strona Poprzednia strona
33 34 35 36 37 z 95
Następna strona Ostatnia strona
Rozbicie Tatarów Tuhaj beja pod Ochmatowem
We wrześniu 1634 roku hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski zawarł z Turcją prowizoryczny pokój, który został następnie uroczyście po...
Rozejm w Andruszowie
W czasie potopu Rzeczypospolitej z pomocą przyszedł jej dotychczasowy wróg - car.
Wybuch strajku szkolnego w zaborze rosyjskim
Po upadku powstania styczniowego szkolnictwo pełniło ważną rolę w systemie rusyfikacji ziem zaboru rosyjskiego.
Wyzwolenie obozów zagłady Auschwitz
27 stycznia 1945 roku przed południem żołnierze sowieccy z 60. Armii I Frontu Ukraińskiego zajęli część kompleksu obozowego Auschwitz znajdu...
Detronizacja cara Mikołaja I jako króla polskiego
Królestwo Polskie powstało na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego. Konferencja mocarstw zdecydowała, że nowe państwo będzie połączone z Rosją...
Bitwa pod Byczyną
Król Stefan Batory zmarł 12 grudnia 1586 roku. Wkrótce po jego śmierci uaktywniły się stronnictwa przeciwników zmarłego władcy i kanclerza J...
Koronacja wielkiego księcia litewskiego Zygmunta na króla Polski
Zygmunt Jagiellończyk, zwany Zygmuntem Starym, urodził się w nocy z 1 na 2 stycznia 1467 roku w Kozienicach.
Przekroczenie przez wojska czechosłowackie linii demarkacyjnej na Śląsku Cieszyńskim
W połowie stycznia 1919 roku nowo powstałe państwo polskie toczyło ciężkie walki o swój kształt terytorialny.
Drugi rozbiór Polski
Wprowadzone przez Konstytucję 3 maja reformy dawały nadzieję na gruntowną przebudowę i podniesienie państwa polskiego z upadku.
Pierwsza strona Poprzednia strona
33 34 35 36 37 z 95
Następna strona Ostatnia strona