Kategorie

Historia

Sortuj po: Nazwie | Cenie | Najnowszym Arrow_down
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 3 4 5 z 95
Następna strona Ostatnia strona
Dzięki matematyce Kopernik mógł lepiej pokazać szczegóły modelu heliocentrystycznego
Jeśli chodzi o istotne cechy modelu heliocentrycznego, to Kopernik powiedział praktycznie to samo, co Arystarch jakieś 18 wieków przed nim. ...
Jerzy Grobicki, fotografia z lat 20. (fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-W-133, domena publiczna)
Urodził się 4 stycznia 1891 r. w majątku Piastów niedaleko Grójca. Był synem Jadwigi i Aleksandra Grobickich. W wieku 18 lat, po zdaniu matu...
Zamordowanie Kazimierza Bartla
Po ataku hitlerowskich Niemiec na ZSRR, Wehrmacht bardzo szybko zdobywał opanowane wcześniej przez Sowietów tereny. Już 30 czerwca 1941 roku...
Rugi pruskie
26 lipca 1885 r. rozpoczęły się tzw. rugi pruskie. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych rozpoczęto masowe wysiedlenia lud...
Ogłoszenie manifestu PKWN
Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego było kolejnym krokiem Kremla na drodze do podporządkowania sobie organów administracji pa...
Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu
Francuskie sukcesy w walce z Austrią, Prusami i Rosją obudziły w Polakach nadzieje na przywrócenie utraconej w wyniku zaborów państwowości....
Kapitulacja Jerzego II Rakoczego
Jerzy II Rakoczy, książę Siedmiogrodu, wkroczył na terytorium Rzeczypospolitej na początku 1657 r., będąc w sojuszu ze Szwedami na podstawie...
Plebiscyt na Warmii i Mazurach
Liga Narodów, utworzona po pierwszej wojnie światowej przez zwycięskie państwa ententy na podstawie traktatu wersalskiego, miała za zadanie ...
Nadanie ziemi dobrzyńskiej Pruskim Rycerzom Chrystusowym
Nasilające się zagrożenie dzielnicy mazowiecko-kujawskiej ze strony pogańskich Prusów wymusiło na Konradzie Mazowieckim podjęcie zdecydowany...
1 2 3 4 5 z 95
Następna strona Ostatnia strona