Kategorie

Buna Werke


BUNA - zakłady Buna-Werke w Dworach i Monowicach koło Oświęcimia należące do koncernu IG-Farbenindustrie, gdzie w nowo wybudowanej fabryce podjęto produkcję sztucznej gumy, zwanej "buną", oraz syntetycznej benzyny.

Już w kwietniu 1941 r. przystąpiono do budowy Buna-Werke, a do prac tych użyto więźniów obozu oświęcimskiego, oddalonego o 7 km od Dworów. Początkowo więźniów przeprowadzano codziennie na teren budowy, a w okresie późniejszym dowożono ich wagonami towarowymi. Na żądanie koncernu wybudowano na terenie przyfabrycznym obóz, w którym w październiku 1942 r. osadzono więźniów KL Auschwitz zatrudnionych w zakładach Buny. Obóz ten był najpierw podobozem KL Auschwitz, a w listopadzie 1943 r., w trakcie podziału KL Auschwitz na trzy obozy, został przemianowany na KL Auschwitz III - Aussenlager i stał się centralą dla podobozów oświęcimskich tworzonych przy zakładach przemysłowych, hutach i kopalniach. Według zeznania dr Otto Ambrosa, członka zarządu IG-Farbenindustrie, łączna zapłata dla SS za zakupioną od obozu oświęcimskiego siłę roboczą więźniów w ciągu dwu i pół lat wyniosła 20 mln RM. Wedle zeznań byłych więźniów ogólna liczba pomordowanych na Bunie więźniów wynosiła około 30 tys. osób.