Kategorie

Zapraszamy do dyskusji

Trzy niewybuchy znaleźli w lesie członkowie stowarzyszenia, którzy w Starym Sączu szukają historycznych pamiątek

Trzy niewybuchy znaleźli w lesie członkowie stowarzyszenia, którzy w Starym Sączu szukają historycznych pamiątek

W sobotę 22 lutego, członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny, którzy w Starym Sączu szukają historycznych pamiątek, znaleźli w ziemi dwa niewybuchy. Następnego dnia zgłosili policjantom znalezienie kolejnego, trzeciego już niewybuchu.

Na miejscu dwukrotnie pracowała grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego z sądeckiej komendy. Teren wokół znaleziska został zabezpieczony, a policjanci ze Starego Sącza wspólnie ze Strażą Pożarną pilnowali niewybuchów do momentu przyjazdu aż do momentu przyjazdu patrolu saperskiego.

Załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa zabezpieczyła niewypały znalezione w Starym Sączu w pojeździe pirotechnicznym, a następnie zostały one zdetonowane na poligonie.

 

Przypominamy

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

źródło: Policja.plPOLECAMY TAKŻE: